ÚLTIMA HORA!

Es vota l’admissió a tràmit al Parlament de Catalunya la proposta de llei per a la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans

Dijous 8 d’octubre de 2020, s’ha admès a tràmit la la Llei per la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans, que es va registrar al parlament el passat 2 de juliol. L’aprovació d’aquesta llei i la creació d’aquest centre faria de Catalunya una regió pionera en la defensa dels drets humans en el món i en garantiria l’actuació responsable de les empreses transnacionals de matriu catalana, tal i com s’està demanant des de Naciona Unides.

TeixintResistencies #EmpresaiDH

Per més informació podeu clicar a lafede.cat


La Xarxa Teixint Resistències és un espai fruit del treball col·lectiu d’un ampli i molt variat ventall de plataformes, col·lectius i organitzacions catalanes de DDHH, cooperació i solidaritat amb els diferents països d’Amèrica Llatina, que hem vist la necessitat de donar una resposta coordinada i col·lectiva als greus reptes que ens planteja la creixent situació de criminalització de les defensores i defensors dels DDHH i ambientals a tot el continent.