III Jornada Xarxa Teixint Resistències per les Defensores d’Amèrica Llatina
II Jornada de treball per la protecció de les defensores d’Amèrica Llatina front la criminalització